عبدالناصر إختراع هيكل

TAFATEFO

هيكل، سيبك من هيكل ده حالة خاصة في التاريخ. رجل كان مفكر عبدالناصر، وهو اللي صاغ الفكر السياسي كله لـ عبدالناصر .. مظنش حد خد الدور ده أبداً. يعني أنا معتقدش ان علاقتي بالسادات وصلت زي علاقة هيكل بـ عبدالناصر. هيكل بـ عبدالناصر كان هو اللي بيفكرله، لدرجة انه يكاد يكون عبدالناصر من إختراع هيكل، بيقول على لسانه كلام في كل حاجه في الدنيا.

هيكل وعبدالناصر


It is political season in Egypt, and the media there are finding out what can or can not be reported.
Egypt is at the outset of the high stakes battle for power, and the country's media are caught in the political crossfire. less than a month to go now before parliamentary elections, and in just one year's time Egypt will hold only the second contested presidential election in its history. In the past few weeks we seen a tightening of media controls. The newspapers al-Shorouk and al-Dostor have had prominent journalists removed, private satellite channels like orbit tv have been told to tone down their political commentary, and news out like sending mobile text alerts have suddenly been told to apply for licenses to do so.
Cairo, the rising political temperatures in one of the Arab world most influential countries and conflict between those in power and the media outlets that are doing their best under difficult circumstances to report the story.

3 تعليق على Listening Post: Egypt - Political season and Media are caught in a political crossfire
next next next